Általános információk

A weblapunkon szereplő szövegek, grafikák, fotók, audio- vagy videó anyagok, valamint ezek elrendezése a szerzői jogvédelem és más jogszabályok védelme alatt állnak.

A villany-asz.hu portál fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A villany-asz.hu portál előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videó anyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) felhasználása, feldolgozása és értékesítése.

A villany-asz.hu portálról szerzett értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő, nem módosítja az eredeti információt, továbbá a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.